Vítek Čelikovský byl uznán Českou asociací pro psychoterapii ČAP jakožto supervizor dne 18.12.2017.
Na tomto odkazu je jeho profil zde..

Česká asociace pro pro psychoterapii je profesní organizace psychoterapeutů v České republice. Vede seznam certifikovaných psychoterapeutů a supervizorů.
Propaguje psychoterapii jako samostatnou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním (nikoli nutně vázaným na zdravotnictví a všechny jeho nešvary).

Share This