6.a 12.prosince 2017 jsme se již podruhé potkali se všemi síťaři z celé ČR. Ceníme si plného nasazení, kreativity a zároveň profesionality všech, kteří v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dítěte“ prošlapávají cestu meziresortní spolupráce (školství – zdravotnictví – sociální služby – samospráva a preventivní složky). Bylo nám ctí s Vámi po dobu dvou let intenzivně spolupracovat (během dvou let jsme několikrát proškolili všechny síťaře, pomáhali s vytvářením strategií pro jednotlivé územní celky, supervizní podpora).

Děkujeme Vám všem za Vaši důvěru v naše průvodcování. Lucie a Vítek Čelikovských

 

Share This