KDO JE kdo

Pomoc při hledání, jakého odborníka potřebuji

Vyznat se v rozlišení různých pozic a vzdělání je obtížné a matoucí, proto se to pokusíme vysvětlit:

PSYCHOLOG

Psycholog je absolvent humanitně zaměřeného magisterského vysokoškolského studia trvajícího 5 let. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží titul Mgr., který si může rozšířit na PhDr. Psycholog po studiu může vykonávat poradenství. 

Pro zjednodušení: Psycholog nikdy nemůže předepisovat léky.

Věšina členů našeho týmu jsou vystudovaní psychologové, kteří si rozšířili svuji působnost o psychotrapii (viz níže).

PSYCHIATR

Psychiatr je absolvent vysokoškolského studia trvajícího 5-6 let na lékařské fakultě. Vzděláním je tedy lékař, který se až v posledních dvou letech studia specializuje  na obor psychiatrie. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží titul MUDr.

Pro zjednodušení: Psychiatr pracuje ve zdravotnictví a léčí předpisováním léků (pokud si neozšíří vzdělání na psychoterapeuta). 

V týmu nemáme psychiatra.

PSYCHOTERAPEUT

Psychoterapeut je absolvent psychoterapeutického výcviku. Většinu výcviků akredituje Ministerstvo zdravotnictví. Výcvik trvá 5 let a obnáší přes 1000hod. studia/sebezkušenosti/praxe (viz níže)…

Podmínkou výcviku je absolvovaná vysoká škola humanitního či lékařského zaměření. Možnosti vzdělání potřebného k pozici terapeuta jsou tedy širší, ale ohromnou výhodou je, když vzdělání je co nejbližší – psycholog, psychiatr či sociální pracovník, pedagog, andragog.

V našem týmu je absolutní většina psychoterapeuty či psychoterapeuty ve výcviku.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství je název živnosti. Tato živnost je „vázaná“, což znamená, že ji může vykonávat pouze vystudovaný psycholog s praxí – bez toho mu živnostenský úřad nedá toto oprávnění.

Česká asociace pro psychoterapii je sdružující organizací (komorou) pro psychoterapeuty.

Zaštiťuje udělování titulu psychoterapeut. Vytváří a dbá na dodržování etického kodexu psychoterapeuta.

S ČAP partnersky spolupracujeme – Vítek Čelikovský je uznaným supervizorem a mentorem kandidátních a začínajících členů ČAP. Lucie Čelikovská je ve výboru ČAP a vede výbor pro školství.

Většina členů našeho týmu je v ČAP.

 

Tyto odznaky umožňuje ČAP používat hotovým kvalifikovaným psychoterapeutům, kteří splňují podmínky pro rádné členství. 

Což není vůbec jednoduché, je třeba absolvovat akreditovaný psychoterapeutický výcvik skládající se z:

  • sebezkušenostní části 
  • praktické / supervizní části 
  • supervize
  • vlastní individuální terapeutická zkušenost
  • teoretické penzum 
  • napsání závěreční práce 
  • závěrečné zkoušky
  • to celé trvá cca 5 let a zabere přes 1000 hodin

Tyto odznaky umožňuje ČAP používat psychotreapeutům ve výcviku, kteří jsou minimálně za polovinou trnité cesty (viz výše).

 

TERAPEUT

Terapeut je obecné lidové označení, zkratka pro jakéhokoli „průvodce“. Toto označení je velmi široké od studovaných specializací (fyzioterapeut, ergoterapeut, psychoterapeut, …) až po ty, kteří se terapeutem prohlásí.

Na našem webu užíváme ve významu doprovázející odborník.

Share This