Datum: 10. 10. 2019  v čase 16:30-19.00

Vede: Mgr. Miroslav Šubrt – psycholog, psychoterapeut. Mentor v poradně S barvou ven – poradna pro gaye, lesby, bisexuální a trasgender osoby. Bývalý tajemník LGBT spolku Charlie při UK. Předsedá Společnosti pro mezioborová studia.

 

Pro koho: Seminář je určen především pro školní psychology a pracovníky školních poradenských pracovišť. Případně další zájemce pracující s náctiletými. 

Cíle semináře:

– Základní seznámení s problematikou LGBT

– Jaká nejčastější témata řeší LGBT klienti 

– Co mohu nabídnout LGBT klientovi  

– Specifika vztahového rámce – odborník a LGBT klient

– Jak průvodcovat klienta při hledání vlastní sexuální identity

– Základy prevence homofobní šikany ve školách

 

Moderátor seminářeMgr. et Mgr. Lucie Čelikovská, supervizor školních psychologů, NÚV a NIDV

 

Časová dotace: 2,5hod
Přihlášení: info@CentrumHladina.cz
Adresa: Centrum Hladina, Kafkova 547/29, Praha 6
Cena: 450Kč  (Možnost fakturace Vám či Vašemu zaměstnavateli)
Počet lidí ve skupině omezen, menší skupina
Organizační kontaktní telefon: 776 78 60 68 Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská
Share This