Zúčastnili jsme Mezioborového lokálního setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny v lokalitě MČ Praha 6 se na téma Podpůrné a rozvojové skupiny pro děti a dospívající a plánování témat Mezioborových lokálních setkání pro rok 2019.
Smyslem těchto setkání je vytvořit prostor pro spíše neformální seznámení, diskusi a vzájemnou spolupráci. Na setkáních je prostor získat užitečné zajímavé kontakty, dozvědět se o práci druhých a možnost představit specifika vlastní práce.
Setkání se koná v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Pro tento projekt jsem několikrát proškolili všechny síťaře a pomáhali vytvářet strategie pro územní celky.
Čtvrtek 15. listopadu 2018 od 9:00 – 11:00 hod. v Pedagogicko – psychologické poradně Praha 6, Vokovická 32/3.

Share This