POUZE PRO ZÁJEMCE KONTAKTOVANÉ KATEDROU DIDAKTIKY FYZIKY MFF UK

Datum: 24.1. 2020

Intro: S krizí se může potkat kdokoli z nás – dítě i dospělý.

Již jste se setkali s někým v krizi?

Běžné postupy nefungovaly?

Racionální důvody byly odmítnuty?

Zaskočilo Vás to?

Bojíte se, že si nebudete vědět rady?

 

Nabízíme:

Metody vedoucí k emoční stabilizaci člověka v krizi. 

Postupy krizové intervence.

Strategie zvládání akutních krizových situací.

Náhled na problematiku jednání člověka v krizi.

 

Obsah

Teoretický rámec krize a krizové intervence.

Seznámení se se způsoby krizové intervence a praktickými postupy na základě příkladů a kaizuistik.

Teorie a metody stabilizace člověka v krizi.

Aktivní, praktické vyzkoušení metod a způsobů krizové intervence.

Téma péče o sebe sama při poskytování krizové intervence.

Tento kurz vypisujeme již po několikáté a byl lektorován např. pro Asociaci vysokoškolských poradů.  

Mgr. Anna Jelínková (roz.Vojtíšková) | psycholog, psychoterapeut
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V problematice krizové intervence se pohybuje od roku 2011, a to jako konzultant Linky bezpečí. Posledních pět let je intervizorem, vedoucím týmu směny na Lince bezpečí a lektorem kurzů krizové intervence. V této oblasti se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence, Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci Linka bezpečí. Mimo jiné absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii. Pracovala několik let jako školní psycholog na ZŠ, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými, část její klientely tvoří studenti VŠ.

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská | vedoucí Centra Hladina, psycholog, psychoterapeut, supervizor
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie). Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, externí přednášející 2.LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře; v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů,ŠPP, pedagogických sborů, supervize pracovníků PPP, spolupráce s ČZU, VŠCHT; v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství.

 

Časová dotace:  8 hod

Časový rámec: 8.30 – 17.00 (sraz 8.20 – společné probuzení kávou a čajem)
Místo konání: Katedra didaktiky fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
Přihlášení: KDF MMF UK, RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Témata:

────

Krizová intervence

────

Zklidňující techniky 

────

Teorie

────

Nácvik práce 

────

Psychohygiena

Share This