Mgr. Alexandra Tomková

Mgr. Alexandra Tomková

adiktolog, poradenství pro dospělé

Vystudovala magisterské studium obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala sebezkušenostní i teoretickou část psychoterapeutického výcviku v Institutu aplikované psychoanalýzy, v současné době pracuje pod supervizí. Průběžně si rozšiřuje své profesní obzory v oblasti psychologie a práce s lidmi například: kurz Motivačních rozhovorů či Práce s časovou osou. Od roku 2015 pracuje v oblasti náboru a lidských zdrojů. Její přístup vychází z principů psychoanalytické psychoterapie, využívá zkušenosti s vedením týmu a poradenství v oblasti managementu, včetně kariérního poradenství. Při práci s klienty se potkává s tématy hledání identity, orientace na výkon, syndrom vyhoření, vedení lidí, úzkosti, deprese, nelátkové závislosti. Ráda pracuje s  metodou výkladů snů a volných asociací.

V Centru Hladina poskytuje  poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 737097254     mail: tomkova@centrumhladina.cz