Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor - dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví - Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství - 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

tel: 776 78 60 68 mail: Lucie@CentrumHladina.cz 

Ceník:

Individuální psychoterapie a poradenství, 50 minut      1600,-Kč
Rodinná psychoterapie a poradenství, 75 minut        2300,-Kč
Telefonická konzultace pouze pro stávající klienty, do 30 minut   800,-Kč
Párová psychoterapie, 75 minut              2300,-Kč
Individuální supervize 50 minut           1600,-Kč
Skupinová, týmová supervize 50 minut           2000,-Kč

Orientační pracovní doba:

Pondělí: dopoledne a brzké odpoledne 

Úterý: odpoledne

Středa: dopoledne a brzké odpoledne 

Čtvrtek: dopoledne a brzké odpoledne 

 

 

Uvedená pracovní doba je pouze orientační, zda máte s terapeutem průniky možných časů. Nemůžeme garantovat dostupnost všech termínů. Některé termíny jsou již dlouhodobě zabrány, zvláště  jedná-li se o pozdější hodiny.

Podmínky :

Objednání je oboustranně závazné. Objednáním vzniká smlouva o rezervaci času. Smlouva vzniká i ústní dohodou. Platbu za služby hradí klient na místě, či v případě online formy bezprostředně na zadaný účet spolu s variabilním symbolem.

Možnost zrušit domluvené sezení bezplatně je 48 hodin dopředu. Při pozdějším zrušení termínu musí klient uhradit sezení v plné výši.

Centrum Hladina není zdravotnické zařízení, není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Poskytovatelé služeb nemají povinnost vést o klientech dokumentaci a poskytovat záznamy o klientech jiným institucím ke kontrole. Důvěrnost a anonymita klientů vně centra je plně zachována.