PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč - dospělí, páry, rodiny

Má 20-letou praxi s těžištěm práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování.

Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

tel: 777 17 16 12      mail: Vit@CentrumHladina.cz

Psycholog – psychoterapeut

 • psychoterapie spolu s psychologií mi dává hlubší pohled na dynamiku člověka
 • klientům pomáhám hledat jejich vlastní, individuální řešení situací v jejich životě většinou ve fázi, kdy již běžné prostředky nepomáhají.
 • někdy je řešení zcela jasné (něco udělat, či nedělat), pak hledáme cesty realizace tohoto řešení
 • často řeším s klienty témata:
  • vztahové problémy
  • úzkosti, na které se specializuji
  • kolapsové stavy
  • psychosomatická onemocnění
  • deprese

Supervizor

 • nabízím supervizi v organizacích zaměřenou na vztah s klientem, s kolegy, vztah k sobě samému – forma: týmová, skupinová, individuální, kazuistická.
 • supervizi vnímám jako nástroj celoživotního učení, kde je pozornost věnována vztahům s klienty a s kolegy na pracovišti.
 • smyslem supervize je
  • rozvíjet sociální profesní dovednosti supervidovaných,
  • posilovat vztahy v pracovním týmu,
  • naučit supervidovaného ošetřit sebe sama v náročné zátěžové situaci
  • nacházet řešení problematických situací v pracovním rámci.
  • Často se jedná o práci s hranicemi, kompetencemi a prostorem – vnějším i vnitřním.

Celostní kouč

 • mám mnoho let zkušeností s prací s výkonově založenými lidmi, s jejich navracením zpět do pracovního procesu
 • Moje hlubší zaměření pomáhá řešit i vážné pracovní problémy
 • např. řešení syndromu vyhoření = chronická přetíženost měnící se v
  • úzkosti,
  • deprese,
  • ztrátu smyslu (nejdříve směrem k práci, později k celému světu)
 • koučování umožňuje zaměřovat se na podstatné složky vedoucí ke stabilizaci pracovního života
  • práce s vlastními vnitřními zdroji,
  • hledání vlastních limitů a optim
  • postupná přeměna frustrací v realizaci a žití vlastních snů

Praxe – přehled

Praxe po VŠ

Vyučující na vyskokých školách

Psycholog ve zdravotnictví (fulltime)

Supervizor v sociálních službách

Více o praxi:
 • privátní psychologická praxe a garant Centrum Hladina – od 2010
 • Městská poliklinika Praha – pozice klinického psychologa, 6 let plný úvazek. Dříve Studentský zdravotní ústav. Klinické psychologické pracoviště. Link.
 • přednášející na VŠ: 1LF UK – Klinika rehabilitačního lékařství – 2 roky. Odborný asistent. Přednášení psychologických předmětů pro fyzioterapuety, ergoterapeuty a mediky. Link.
 • přednášející na VŠ: MFF UK – výuka na katedře didaktiky fyziky – 10 let. Link.
 • vedení výcvikových skupin, sebezkušenostních seminářů.
 • supervize a výcviky v projektu MPSV – Rodinné konference – 2015. Link.
 • supervize a výcviky v projektu MPSV – KA1 – Podpora síťování služeb na lokální úrovni – 2016-17. Link.
 • místopředseda ČAPZT Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo–akreditace ČSL-JEP ČR. 5 let. Link.

Vzdělání

Psychologie na Filozofické fakultě UK

Výcvik Gestalt psychoterapie

Výcvik Bodypsychoterapie

Supervizní výcvik Gestalt

Více o vzdělání:
2003 složena státní zkouška z jednooborové psychologie na FF UK, zaměření klinická psychologie. Link.
2004 složena státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie na FF UK. Link.
2003 absolvovaný, 2007 ukončený, ministerstvem zdravotnictví akreditovaný, psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii – rozsah 4 roky, cca 600 hodin. Link.
2010 ukončený, mezinárodní, ministerstvem zdravotnictví akreditovaný, psychoterapeutický Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo – rozsah 4 roky, cca 1 000 hodin. Link.
2008-2012 postgraduální vzdělávání v gestalt psychoterapii, Institut pro gestalt terapii. MUDr. Jan Roubal.
2012 absolvovaný dvouletý supervizní výcvik v Gestalt modalitě.
2015,2016 absolvovány kurzy Základy koučování v praxi a Gestalt koučování v Academy of Coaching Excellence. Coaching Systems. Link.
(drobné semináře nezmiňuji)

Superviduji

Supervizor v sociálních službách

Organizací

Supervize v celorepublikových projektech MPSV

 pro:

Více o supervidovaných pracovištích:

Týmová supervize pro Dětské krizové centrum, z.ú.

Týmová supervize pro Statek Vlčkovice, o.p.s. – poskytovatel služeb v sociální oblasti ohroženým dětem, mládeži a rodinám.

Týmová supervize pro Ymkárium – nízkoprahový klub a terénní služby organizace YMCA.

Týmová supervize pro Elpida, o.p.s. – služby pro seniory.

Supervize pro vedení Waldorfské mateřské školy.

Týmová supervize pro FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ.

Týmová supervize pro Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci – pro pedagogy všech tří stupňů.

Týmová supervize pro školní poradenské pracoviště – Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace.

Týmová supervize pro Centrum LOCIKA, z.ú. – centrum pro děti ohrožené domácím.

Individuální supervize pro Dům tří přání, z.ú. – nestátní nezisková organizace jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Týmová supervize pro Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ

 

Týmová supervize pro Magistrát hlavního města Prahy pro oddělení Sociální péče Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči.

Týmová supervize pro organizaci podporující pěstounskou péči Náhradním rodinám o.p.s. 

Týmová supervize pro oddělení Thomayerovy nemocnice:  (Lékořice)  Centrum podpůrné péče.

Týmová supervize pro  mezinárodní humanitární organizaci ADRA.

Týmová a kazuistická supervize pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Nové Pace.

Individuální supervize pro školní psychology ze škol: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.,  Základní škola Praha 7, Strossmayrovo nám. 4, …

Supervize pro dobrovolníky Nová škola o.p.s.

Týmová a kazuistická supervize pro pracovníky Domova seniorůStacionáře Hejnická organizace Sociální služby Praha 9, z. ú.

Týmová a kazuistická supervize pro pracovníky pečovatelké skužby Úřadu městské části Praha 20.

Týmová supervize pro  integrační sociální podnik Kavárna Modrý domeček (chráněná kavárna pro osoby s mentálním a duševním onemocněním).

Týmová supervize pro  GLE. Podnikatelské a pracovní poradenství nejen znevýhodněným osobám při vstupu na trh práce.

Týmová a kazuistická supervize pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí v Aši.

Týmová a kazuistická supervize pro nízkoprahový klub Beztíže a Streetwork Beztíže, v rámci Domu dětí a mládeže Praha 3.

Individuální supervize pro učitele, pracovníky v sociálních službách.

Individuální supervize pro psychoterapeuty.

Supervizor v projektu Rodinné konferencepod MPSV ČR v projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti.

Supervizor v projektu supervize a výcviky v projektu MPSV ČR – KA1 – Podpora síťování služeb na lokální úrovni v projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti.

Individuální supervize pro pracovníky Denního psychoterapeutického sanatoria „Ondřejov“ s r. o.

Týmová supervize pro Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ. kraji, občanské sdružení.

Skupinová supervize dobrovolníků občanského sdružení LATA o.s.

Skupinová supervize dobrovolníků občanského sdružení MOSTY.

Týmová supervize nízkoprahového klubu v Žatci.

Týmová a kazuistická supervize pracovníků Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.

Skupinová supervize pro studenty oborů sociální práce a záchranář Vyšší odborné školy MILLS, s. r. o.

Individuální supervize pro zaměstnance v pracovní rehabilitaci chráněných kaváren o.s. Greendoors.

Školil pro:

Více o pracovištích:
Interní odborný asistent na Klinice rehabilitačního lékařství 1.LF UK – vyučující psychologických předmětů. Link.

Vyučující na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze –10 let. Link.

Lektor vzdělávání středního zdravotnického personálu – Studentský zdravotní ústav, agentura Ines s r.o. a agentura Ing. J. Neumann, Setra In. Link.

Lektor rekvalifikačního kurzu agentury Step by step – název kurzu „Prací za integrací“ – „lektor volného času“. Link.

Lektor rekvalifikačních kurzů firmy MAVO – administrativní pracovník. Link.

Lektor a garant výuky psychologie v kurzech Kam po maturitě agentury Amos. Link.

Práce se skupinami nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností v rámci Motivačního kurzu pro nezaměstnané se ZPS zadávané Úřadem práce v Chomutově, realizovaný Vzdělávací společností EDOST s r.o. ve spolupráci s rehabilitačním oddělením nemocnice v Chomutově. Spolupráce na tvorbě metodiky kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Link.

Členství v asociacích:

Více :
 • místopředseda ČAPZT – Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo– tvorba metodiky dlouhodobého vzdělávání v psychoterapii, akreditace ČSL-JEP ČR. 5 let. Link.
 • členem ČAPZT Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo. Link.
 • členem České asociace pro psychoterapii, profesní asociace psychoterapeutů v České republice. Link.
 • uznaným supervizorem České asociace pro psychoterapii. Link.
 • ve správní radě a členem Asociace rodinných konferencí. Následné dva roky po skončení projetu Rodinných konferencí MPSV, jsme školili nové koordinátory, udržovali podporu a supervizi pro koordinátory a administrátory RK. Momentálně v útlumu.
 • v rámci šestileté praxe na klinickém pracovišti Studentského zdravotního ústavu  těsná spolupráce a účast na akcích Asociace vysokoškolských poradců. Link.
 • přidruženým členem Asociace vysokoškolských poradců. Link.

Ceník:

Individuální psychoterapie a poradenství, 50 minut      2000,-Kč
Rodinná psychoterapie a poradenství, 75 minut        3000,-Kč
Telefonická konzultace pouze pro stávající klienty, do 30 minut   1200,-Kč
Párová psychoterapie, 75 minut              3000,-Kč
Individuální supervize, 50 minut     2000,-Kč
Skupinová supervize, 50 minut     2500,-Kč
Koučování, 50 minut      3000,-Kč

Orientační pracovní doba:

Pondělí: dopoledne a brzké odpoledne

Úterý: dopoledne a brzké odpoledne

Středa: odpoledne

Čtvrtek: dopoledne a brzké odpoledne

 

 

Uvedená pracovní doba je pouze orientační, zda máte s terapeutem průniky možných časů. Nemůžeme garantovat dostupnost všech termínů. Některé termíny jsou již dlouhodobě zabrány, zvláště  jedná-li se o pozdější hodiny.

Podmínky :

Objednání je oboustranně závazné. Objednáním vzniká smlouva o rezervaci času. Smlouva vzniká i ústní dohodou. Platbu za služby hradí klient na místě, či v případě online formy bezprostředně na zadaný účet spolu s variabilním symbolem.

Možnost zrušit domluvené sezení bezplatně je 48 hodin dopředu. Při pozdějším zrušení termínu musí klient uhradit sezení v plné výši.

Centrum Hladina není zdravotnické zařízení, není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Poskytovatelé služeb nemají povinnost vést o klientech dokumentaci a poskytovat záznamy o klientech jiným institucím ke kontrole. Důvěrnost a anonymita klientů vně centra je plně zachována.