Kurz je koncipován jako systematické vzdělávání psychoterapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště s akcentem na individuální práci s dětmi a dospělými. 

Nabízíme bezpečné prostředí malé uzavřené skupiny o velikosti max.7 účastníků, umožňující vyzkoušení všeho, co se naučíte v kolegiální a podporující atmosféře.

Kurz je postaven na praktickém osvojování, prohlubování a procvičování principů práce s pískovištěm. Malý počet účastníků umožní v průběhu kurzu, aby si každý účastník prožil vlastní sebezkušenost v roli klienta i terapeuta. Zároveň budeme maximálně těžit z profesních zkušeností a kazuistických příspěvků jednotlivých účastníků, ke kterým se budeme vztahovat intervizně i supervizně.

Datum: pátky celý den 4.10., 18.10., 1.11., 6.12.2019, 10.1.2020 

Pro koho: kurz je přednostně určen pro absolventy kurzu Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště, případně absolventy jiných psychoterapeutických výcviků (alespoň sebezkušenostní části).

Vede: Mgr. Jana Adámková – psycholog, rogeriánský psychoterapeut, supervizor; absolvent ročního výcvikového kurzu Sandtray a  absolventkovu vzdělávání v práci s pískovištěm pod vedením Madeleine De Little. Pracuje s dětmi a s dospělými; v praxi ráda využívá pískoviště a věnuje se i práci s tělem. více.

Garant kurzu: Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská více.

Časová dotace: 40 hod
Přihlášení: info@CentrumHladina.cz
Adresa: Centrum Hladina, Kafkova 547/29, Praha 6
Cena: 10 000Kč  (Možnost fakturace Vám či Vašemu zaměstnavateli)
Počet lidí ve skupině omezen maximálně sedm – malá skupina.
Organizační kontaktní telefon: 777 17 16 12 PhDr. Vít Čelikovský
Následují ilustrativní fotografie z proběhlých kurzů:

Témata / Obsah kurzu:

Osvojení si a prohloubení základních principů SandTray

Práce s obrannými mechanismy

Jak zacházet se symptomem

Mobilizace zdrojů

Specifika práce s dětmi

Práce s rodinným systémem

Vlastní sebezkušenost

Supervize vlastní praxe   

Práce jednotlivých účastníků před skupinou pod vedením lektora s jeho pomocí

Práce s reálnými problémy, konkrétními zakázkami.

Zpětná vazba od lektora a účastníků v bezpečném prostředí.

Rozšíření teorie a odkazy na ni. 

Cvičení prohlubující dovednosti práce s pískovištěm.

Share This