Přijměte pozvání do rozvojové sebezkušenostní skupiny pro zletilé studenty.

Chcete více poznat sami sebe?
Chcete lépe porozumět druhým?
Chcete nahlédnout své starosti a problémy z jiných úhlů?
Chcete poznat svoje kvality, potřeby a limity?
Chcete se rozvíjet?

Důležitým aspektem při společné práci je bezpečí, důvěra a respekt.

Uzavřená menší skupina účastníků ve věku 18-26 let bude pracovat pod vedením dvojice terapeutů.  Naplánováno je 10 setkáních 1x týdně s časovou dotací 2,5 hodiny včetně přestávky. Absolventi získají certifikát, který VŠ může po dohodě uznat jako doklad o praxi/stáži.

Vedení skupiny: Mgr. Anna Vojtíšková, psycholog, psychoterapeut, intervizor na Lince bezpečí
Mgr. Tomáš Klumpar, sociální pracovník, vedoucí Beztíže (služby pro rizikovou mládež) – 2 nízkoprahové kluby, terénní práce, sociálně terapeutické programy. Více.

Mgr. Tomáš Klumpar

Vedoucí pražského nízkoprahového klubu Beztíže pro mladé lidi a dospívající Tomáš Klumpar.

„Tomáš pracuje dlouhodobě s rizikovou a ohroženou mládeží v preventivních a sociálně-terapeutických projektech. Vedl řadu výjedových akcí a programů pro děti z ústavní péče, proto jej ve skupině jen tak něco nerozhází. Při skupinové práci vidí smysl ve vzájemné inspiraci a podpoře osobnostního rozvoje. Věří, že skrze reflektovaný pohled druhých může být člověk více sám sebou.“

Mgr. Anna Vojtíšková

Anna Vojtíšková, Centrum Hladina

„Anička se dostala k práci se skupinou díky preventivním programům na základních a středních školách, což dělá již přes deset let. Dále působí na Lince bezpečí, kde vede týmy konzultantů, školí odborníky v akreditovaných kurzech MPSV.  Anička věří v to, že každý hlas je důležitý, a dokáže ve skupině slyšet každého jednotlivce.“

Termíny setkání: čtvrtky  14.11.2019, 21.11., 28.11., 12.12., 19.12., 9.1.2020, 16.1., 30.1, 6.2. 13.2.2020 
V časech: 17:30 – 20:00

Časová dotace: 10 setkání po 2,5hod
Adresa: Centrum Hladina, Kafkova 547/29, Praha 6
Přihlášení: info@CentrumHladina.cz
Cena: 4900 Kč
Počet lidí ve skupině omezen, menší skupina
Organizační kontaktní telefon: +420 777 973 887 Mgr. Anna Vojtíšková
Garant: PhDr. Vít Čelikovský 

Share This