Děkujeme za navázání spolupráce s Oddělením sociální péče Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy za účelem supervize pro pracovníky tohoto odboru.  Supervize týmová a kauzistická. Děkujeme vedoucí oddělení sociální péče Mgr. Bc. Janě Klinecké, Dis. a jejímu týmu. Link.  
Share This