Ve školním roce 2018/2019 v našem centru opět nabízíme supervize pro školní psychology .

Naši nabídku v tuto chvíli využívají školní psychologové z cca 20 škol.

Supervize jsou u nás možné ve dvou formách:

Skupinová – dvě polouzavřené skupiny. Každá skupina pro max. 5 účastníků cca 1x za měsíc s časovou dotací 2,5 hodiny, vede Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská. Cena za setkání 600,-Kč. Fakturace škole je možná. Lucie je schválená jako poskytovatel supervize Národního ústavu pro další vzdělávání.

Individuální – vedou Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská a PhDr. Vít Čelikovský. Ceny viz Podmínky.

Share This