Time line

Co děláme v průběhu času

Časová osa

6.4.2019

Přednášíme o sebepoškozování na konferenci

Anna Vojtíšková vede seminář "Sebepoškozování jako cesta k sobě" na konferenci České asociace studentů psychologie. Více.

31.3.2019

Školíme odborníky o práci s úzkostným klientem

Více.

27.3.2019

Rozhovor do týdeníku Květy na téma čtenářství

Lucie Čelikovská poskytla rozhovor Týdeníku Květy 13/2019 na téma čtenářství. Více.

23.3.2019

Školíme psychology – Práce s pískovištěm

Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště. Více.

19.3.2019

Supervize pro Náhradním rodinám o.p.s.

12.2.2019

Supervize pro Magistrát hlavního města Prahy

pro oddělení Sociální péče Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči... Více.

12.2.2019

Přednášíme o supervizi

Na Mezioborovém lokálním setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny v lokalitě MČ Praha 6.

26.1.2019

Školíme školní psychology

Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště pro školní psychology 26.1.-.27.1.2019. Více.

14.12.2018

Lucie Čelikovská supervizor NIDV

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská se stala supervizorem uznaným Národním institutem pro další vzdělávání.

4.12.2018

Účastníme se semináře MPSV

Krajský seminář k síťování v hlavním městě Praha „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“. Na tomto projetu jsme se minulé dva roky účastnili proškolením všech pracovníků.

30.11.2018

Organizujeme setkání psychologů

Organizovali jsme dvacetileté výročí akce pro psychology, kterou jsme kdysi zakládali.  Účasten byl i vedoucí katedry psychologie FFUK. Více.

29.11.2018

Školíme pedagogy

"Psychické obtíže dětí ve věku základní školy" interaktivní přednáška pro pedagogický sbor ZŠ Charlotty Masarykové, Velká Chuchle. Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská a Mgr. Anna Vojtíšková.

29.11.2018

Účastníme se setkání NNO

Účastníme se setkání Otevřené skupiny NNO pracujících s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Téma: Spolupráce NNO, OSPOD a škol. Organizoval Barevný svět dětí.

28.11.2018

Supervize pro Sociální služby Praha 9, z. ú.

Supervidujeme pro Sociální služby Praha 9, z. ú. členy týmu Denního stacionáře Hejnická. Domluvena pravidelná spolupráce. Více.

19.11.2018

Školíme učitele a asistenty

Tandemová spolupráce učitele s asistentem v prostředí inkluzivního vzdělávání 19.11.2018 školila Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská pro Nová škola o.p.s. Více.

16.11.2018

Navázání spolupráce s Oddělením péče o děti a rodinu Prahy 6

Navázání spolupráce s Oddělením péče o děti a rodinu Odboru sociálních věcí Prahy 6. Více.

15.11.2018

Setkání v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 6

Účastníme se 5. Mezioborového lokálního setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny, organizuje MPSV. Více.

12.11.2018

Supervize pro Pečovatelskou službu

Odboru sociálních věcí a školství Městské části Praha 20- Počernice. Domluvena pravidelná spolupráce. Více.

10.11.2018

Přednášíme o psychosomatice

Přednáška PhDr. Víta Čelikovského v rámci několikadenního festivalu Den pro dno (pánevní). Více.

15.10.2018

Týmová supervize pro celou školu

Realizujeme týmovou supervizi pro celý pedagogický sbor.
Share This