Datum: 9.11.- 10.11. 2019

Vede: PhDr. Vít Čelikovský – psycholog,  psychoterapeut, supervizor s 16-letou praxí s těžištěm práce v psychoterapii. Absolvoval psychoterapeutické výcviky v Gestalt terapii, Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Více.

„Vítek je prakticky zaměřený psycholog., psychoterapeut, který má rád, když je praxe dobře ukotvena na  teoretických základech.“ L.Č.

Pro koho: Kurz je vhodný pro psychology, psychiatry, psychoterapeuty a studenty těchto oborů.

Naše doba plná rychlosti, možností, kontaktů, tlaků na precizní výkon, šancí, ale i závazků na mnoho let nedává jednoznačné návody, jak žít. Vedlejším efektem takovéto doby je zvýšená míra úzkosti. Proto je pro nás jako profesionály pracující v oblasti duševního zdraví důležité vědět, jak pracovat s úzkostí v životě klienta, s klientem s úzkostnou poruchou.

 

Nabízíme prakticky zaměřený seminář:

  • Teorie úzkosti, panických stavů – příčiny vzniku a rozvoje úzkostí.
  • Metody a způsoby práce, jak s klientem pracovat v psychologickém poradenství.
  • Metody a způsoby práce, jak s klientem pracovat v psychoterapeutickém procesu.
  • Sebezkušenostní techniky zaměřené na práci s tímto tématem.
  • Techniky vedoucí k emoční stabilizaci. 
  • Práce s vlastním strachem.
  • Příklady a kazuistiky z praxe lektora.
  • Prostor pro kolegiální sdílení zkušeností z vlastní praxe.

Seminář je protkán mnoha příměry, jak vysvětlit klientovi, co se mu děje a co pomáhá.

 

Časová dotace: 16 hod

Přihlášení: info@CentrumHladina.cz
Adresa: Centrum Hladina, Kafkova 547/29, Praha 6
Cena: 2900Kč  (Možnost fakturace Vám či Vašemu zaměstnavateli)
Počet lidí ve skupině omezen, menší skupina
Organizační kontaktní telefon: 777 17 16 12 PhDr. Vít Čelikovský
Tento seminář je vypisován opakovaně. Byl prezentován i odborným společnostem – Asociace vysokoškolských poradců, Fokus Praha – Centrum duševního zdraví Podskalí.
Picture by afraid-depression-disorder-emotion-escape-fear-1569057-pxhere.com
Share This