Nejčastější situace, psychické obtíže a oblasti, ve kterých Vám my psychologové a psychoterapeuti můžeme pomoci:

Problémy v mezilidských vztazích

 • Partnerské vztahy, podpora při  partnerské krizi, nevěra, žárlivost, ztráta partnera, single, neuzavření vztahu po rozchodu, problém při seznamování a navazování vztahu, strach z rozchodu, problém s intimitou, potíže v sexuálním životě po porodu,…
 • Rodinné vztah, vymezení si vlastního prostoru (v soužití více generací), výchova dítěte (se specifickými potřebami), nemocné dítě v rodině, hledání cesty k zdravému mateřství či otcovství, ztráta člena rodiny, syndrom opuštěného hnízda (odchod dětí z rodiny), patchworková rodina (utváření nové rodiny, soužití dětí a rodičů vlastních a nevlastních), starost o nemohoucího člena v rodině (stáří, demence, Alzheimer), patologické jevy u člena rodiny (alkoholismus, gamblerství,…)
 • Sociální fobie
 • Zvládání konfliktních situací – strach z konfliktů, nepřiměřené reakce (agresivita, hysterie,útěk, sebeobviňování,…)

Osobní problémy a potíže, situace:

 • Nízké sebevědomí, nízká sebedůvěra
 • Zvládání stresové situace (prokrastinace, onemocnění, nová životní fáze, pracovní povinnosti, mateřství,…)
 • Vztah ke svému tělu, péče o sebe sama
 • Psychosomatické obtíže – tělesné obtíže, nemoci významně reagující na psychický stav člověka (migrény, bolesti zad, problémy se zažíváním, kožní projevy, gynekologické problémy, …)
 • Úzkost, strach ze zkouškové situace, prezentace a sebeprezentace
 • Panické úzkostné ataky – náhlá úzkost doprovázená strachem z omdlení, motáním hlavy, pocitem slabosti, bušením srdce, často na první pohled podobná infarktu, avšak bez somatického nálezu
 • Fobie, abnormální strachy z běžných věcí a situací (klaustrofobie, agorafobie, arachnofobie,…)
 • deprese, smutek, skleslost, ztráta zájmu, motivace, ztráta smyslu života, šeď
 • sebepoškozování
 • kouření
 • závislost na alkoholu, drogách, gambling – v abstinenční fázi a práce na prevenci relapsu
 • poruchy příjmu potravy /anorexie, bulimie – přejídání s následným zvracením, přejídání (např. ze stresu)

Následky traumatu:

 • Trauma, traumatická situace v životě a jeho zpracování
 • Práce s posttraumatickým stresovým syndromem
 • Vyrovnání se s životní ztrátou, živelnou pohromou, trauma po dopravní nehodě,…
 • Vyrovnání se s následky psychického či fyzického týrání, sexuálního zneužití
 • Vyrovnání se s následky šikany, mobbingu na pracovišti

 

Dospělým klientům se věnují všichni naši pracovníci Náš tým>>

Share This