Náš tým

Jsme sdružený tým odborníků s kvalifikací a praxí v oboru.
Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog psychoterapeut, supervizor

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými.
PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

Má 15-letou praxi s těžištem práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování. Pracuje s dospělými.

Více, pracovní životopis…>>

Mgr. Anna Vojtíšková

Mgr. Anna Vojtíšková

psycholog, psychoterapeut - dospívající, dospělí

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Psychologické konzultace pro děti a dospělé vede v různé podobě od roku 2011, a to jako konzultant a intervizor, vedoucí týmu směny na Lince bezpečí. Specifika a problémy pubescentů a dospívajících, jejich včasnou detekci, prevenci nežádoucích jevů a intervenční práci s celými školními třídami a učiteli si osvojila v rámci šesti let působení v PROSPE. V této problematice se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence (152 hodin) a Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (48 hodin) Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma (40hodin) REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (200 hodin) Linka bezpečí. Absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Pracovala několik let jako školní psycholog na základní škole, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými.
Mgr. Miroslav Šubrt

Mgr. Miroslav Šubrt

psycholog, psychoterapeut - dospívající a dospělí

Vystudoval jednooborovou psychologii na PedF Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut) a výcvik telefonické krizové intervence Linky bezpečí. Pracoval s ohroženými dětmi a dospívajícími v dobročinných organizacích Lata a Barevný svět dětí. Je otevřený práci s lidmi z LGBTIQ komunity a s osobami se zdravotním znevýhodněním. Zabývá se uplatněním relaxačních/meditačních metod a výkladu snů v psychoterapii. Od roku 2016 pracuje jako psycholog v nemocnici, kde se věnuje mimo jiné práci s lidmi s demencí a pomáhá pacientům vyrovnat se s jejich zdravotními problémy. Předsedá Společnosti pro mezioborová studia zaměřující se na posilování dialogu mezi obory a vzdělávání dospělých. V Centru Hladina poskytuje individuální poradenství a psychoterapii pro dospívající a dospělé.

www.miroslavsubrt.cz

Mgr. Anna Rezková

Mgr. Anna Rezková

psycholog, psychoterapeut - děti i dospělí

Vystudovala jednooborovou psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku na PedF Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou pětiletého Psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii (Institut Petra Boše – Anima-terapie). Šest let se věnovala problematice primární prevence rizikového chování dětí a dospívajících a intervenční práci se školními třídami a učiteli mateřských, základních i středních škol. Spolupracovala s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a organizací PROSPE. Specifika práce s dospívajícími si osvojila prací v diagnostickém ústavu Hodkovičky. Dále čerpá ze zkušeností na pozici školní psycholožky na Gymnáziu Na Zatlance. V současné době rozšiřuje své profesní dovednosti jako psychoterapeutka v Centru pro rodinu – Triangl. V Centru Hladina poskytuje individuální poradenství a psychoterapii pro děti, dospívající.
Mgr. Tomáš Klumpar

Mgr. Tomáš Klumpar

sociální pracovník, poradenství pro dospívající a dospělé

Pracuje od roku 2008 doposud s ohroženou mládeží na pražském Žižkově, garantuje služby pro rizikové děti a mládež Klub Beztíže a Streetwork Beztíže, jako hlavní lektor vedl sérii sociálně-terapeutických pobytů tamtéž. Pracuje také v organizaci Letní dům, kde se zaměřuje na mladé dospělé odcházející z dětských domovů. Působí jako lektor primární prevence. Zkušenosti v práci s mládeží sbíral také v rámci Fulbrightova stipendia v USA. Těžištěm jeho práce jsou děti školního věku a dospívající se všemi specifiky a problémy, které daný věk přináší, a práce s rodiči.
Tereza Rychlá

Tereza Rychlá

kraniosakrální biodynamika

Prací s tělem se zabývá a průběžně prohlubuje své znalosti a dovednosti v této oblasti téměř 20 let. Začínala kurzy: Škola reflexní terapie Július Pataky 2000; Kurz sportovní a klasické masáže (Relax image). Absolvovala studia na Institutu CranioSacrální Biodynamiky (pod vedením Abha Sajwel 2004-2006) a International Institute for Craniosacral Balancing (pod vdením Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin, Švýcarsko, 2007-2009). Následné postgraduální vzdělávání na obou institutech (v letech 2010 – 2015) zaměřila zejména na biodynamickou práci s dětmi a miminky. Kraniosakrální biodynamika ji oslovila svým respektujícím přístupem k člověku jako k celistvé bytosti a svým principem, orientace na zdraví víc než na problémy.  Tato jemná neinvazní technika, která podporuje tělo v jeho samo ozdravných procesech, pomáhá klientovi zorientovat se v sobě, naladit se sám na sebe, uvědomit si, kde je a co potřebuje. Pracuje s klienty všech věkových kategoriií od narození až po stáří.
Mgr. Jana Adámková

Mgr. Jana Adámková

psycholog, psychoterapeut - děti i dospělí

V současné době čerpá studijní volno pro dokončení doktorátu, psychoterapeutické služby tedy s platností do konce září 2019 neposkytuje.

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde pokračuje v doktorském programu. Její práce je ovlivněna několikaletou praxí v zaměření na klinickou psychologii v rámci psychiatrické léčebny a v ambulanci klinického psychologa. V současné době leží těžiště jejího zájmu i praxe především v psychoterapii. Má dokončený výcvik v rogeriánské psychoterapii (Český institut PCA), nyní je ve výcviku supervizorů. Vzdělává se v terapii hrou (Sandra Pedevilla, Person Center). V práci s klienty využívá také terapeutické pískoviště a figurky (sandtray). Pracuje s dospělými, dětmi, celými rodinami.

Share This