Náš tým

Jsme sdružený tým odborníků s kvalifikací a praxí v oboru.
Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog psychoterapeut, supervizor - dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

tel: 776 78 60 68 mail: Lucie@CentrumHladina.cz

PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč - dospělí, páry, rodiny

Má 15-letou praxi s těžištem práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Více, pracovní životopis…>>

tel: 777 17 16 12      mail: Vit@CentrumHladina.cz

Mgr. Anna Jelínková (roz.Vojtíšková)

Mgr. Anna Jelínková (roz.Vojtíšková)

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Psychologické konzultace pro děti a dospělé vede v různé podobě od roku 2011, a to jako konzultant a intervizor, vedoucí týmu směny na Lince bezpečí. Specifika a problémy pubescentů a dospívajících, jejich včasnou detekci, prevenci nežádoucích jevů a intervenční práci s celými školními třídami a učiteli si osvojila v rámci šesti let působení v PROSPE. V této problematice se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence (152 hodin) a Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (48 hodin) Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma (40hodin) REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (200 hodin) Linka bezpečí. Absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Pracovala několik let jako školní psycholog na základní škole, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi (10 let a výše), dospívajícími a dospělými.

tel: 777 973 887      mail: Vojtiskova@CentrumHladina.cz

Mgr. Jan Maršálek

Mgr. Jan Maršálek

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, absolvoval pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut) a výcvik v kompletní krizové intervenci. Zkušenosti s individuální psychoterapií s dospělými, psychoterapií párovou a rodinnou čerpá ze své práce v manželské a rodinné poradně. Dva roky pracoval v adiktologické ambulanci s rodiči a dospívajícími s obtížemi týkajícími se závislostí a sebepoškozování. Dříve působil v nízkoprahovém centru pro lidi s duševním onemocněním. Na cestě za sebepoznáním s respektem používá různé nástroje vnitřního rozvoje a rituály přírodních národů,  které vedou k ukotvení sebe sama v celistvosti bytí. V Centru Hladina pracuje s dětmi (10 let a výše), dospívajícími, dospělými, páry a rodinami.

tel: 777 009 810      mail: Marsalek@CentrumHladina.cz

Mgr. Bc. Kristina Sarisová

Mgr. Bc. Kristina Sarisová

psycholog, psychoterapeut, kouč - dospělí

Absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze a bakalářské studium sociologie na FF UHK. Je frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA, nyní v supervizi. Prošla výcvikem v somatickém koučování pod záštitou Českého institutu biosyntézy, kurzem v motivačních rozhovorech a v biodynamických masážích. Jako dobrovolník působila v občanském sdružení Anabell, kde se věnovala klientům s poruchami příjmu potravy a v internetové poradně pro ženy Trustframe. Profesní zkušenosti si rozšiřovala formou stáží a praxí: na detoxikačním oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, u Policie ČR a na OB klinice, která se zabývá léčbou obezity. Od roku 2015 pracuje v oblasti lidských zdrojů. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou a psychoterapeutickou práci s dospělými.

Pravidelně publikuje v Psychologie.cz více zde.

mail: Sarisova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tereza Pandadisová

Mgr. Tereza Pandadisová

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé

Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium jednooborové psychologie Pedagogické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala Základní kurz krizové intervence Remedium Praha. Přímé práci s dětmi a dospívajícími se věnuje v různých podobách již od roku 2010: práce s ohroženou mládeží v neziskové organizaci Lata, instruktor adaptačních kurzů pro základní školy se zaměřením na program primární prevence. Problémy dětí, dospívajících a jejich rodin poznávala také v rámci odborných stáží: PPP, MŠ, ZŠ, SŠ. Od roku 2017 pracuje jako školní psycholog ZŠ. Práci s dospělými jednotlivci a celými kolektivy si osvojila jako lektor firemních teambuildingových aktivit. Má zkušenosti v oblasti „patchworkových“ rodin a rodinných systémů. V práci s klienty využívá také terapeutické pískoviště a figurky (sandtray). V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství s dětmi školního věku, dospívajícími a dospělými.

mail: Pandadisova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tomáš Klumpar

Mgr. Tomáš Klumpar

sociální pracovník, poradenství pro dospívající a dospělé

Pracuje od roku 2008 doposud s ohroženou mládeží na pražském Žižkově, garantuje služby pro rizikové děti a mládež Klub Beztíže a Streetwork Beztíže, jako hlavní lektor vedl sérii sociálně-terapeutických pobytů tamtéž. Pracuje také v organizaci Letní dům, kde se zaměřuje na mladé dospělé odcházející z dětských domovů. Působí jako lektor primární prevence. Zkušenosti v práci s mládeží sbíral také v rámci Fulbrightova stipendia v USA. Těžištěm jeho práce jsou děti školního věku a dospívající se všemi specifiky a problémy, které daný věk přináší, a práce s rodiči.

mail: Klumpar@CentrumHladina.cz

Tereza Rychlá

Tereza Rychlá

externí spolupracovnice - kraniosakrální biodynamika

Prací s tělem se zabývá a průběžně prohlubuje své znalosti a dovednosti v této oblasti téměř 20 let. Začínala kurzy: Škola reflexní terapie Július Pataky 2000; Kurz sportovní a klasické masáže (Relax image). Absolvovala studia na Institutu CranioSacrální Biodynamiky (pod vedením Abha Sajwel 2004-2006) a International Institute for Craniosacral Balancing (pod vdením Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin, Švýcarsko, 2007-2009). Následné postgraduální vzdělávání na obou institutech (v letech 2010 – 2015) zaměřila zejména na biodynamickou práci s dětmi a miminky. Kraniosakrální biodynamika ji oslovila svým respektujícím přístupem k člověku jako k celistvé bytosti a svým principem, orientace na zdraví víc než na problémy.  Tato jemná neinvazní technika, která podporuje tělo v jeho samo ozdravných procesech, pomáhá klientovi zorientovat se v sobě, naladit se sám na sebe, uvědomit si, kde je a co potřebuje. Pracuje s klienty všech věkových kategoriií od narození až po stáří.

www.tereza-kranio.cz

Share This