Vyberte stránku

PhDr. Vít Čelikovský

psycholog, psychoterapeut, supervizor, VŠ vyučující

Jsem klinicky zaměřený psycholog se soukromou praxí.                                            

Nabízím psychoterapii, psychologické poradenství, bodypsychoterapii –

to vše jsou možná zbytečně složité názvy pro pomoc člověku, který momentálně hledá podporu a řešení své situace. Žádný z Vašich problémů pro mne není malicherný.                                            
Organizacím a skupinám nabízím workshopy, přednášky, sebepoznávací kurzy, supervize.                            
Nejraději bych se zde prezentoval výsledky práce s klienty, což bohužel nejde přímo. Tak začnu alespoň tím, pro jaké jsem pracoval organizace:  
                         

 • Klinický psycholog: Městská poliklinika Praha, 6let
 • VŠ vyučující: Klinika rehabilitačního lékařství 1.Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 • Katedra Didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální Fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 2004   
 • Supervizor: LATA, o.s.; o.s. MOSTY;  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s.;  Greendoors, o.s.; Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Klub beztíže; Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o.; Sdružení Linka Bezpečí 
 • Lektor vzdělávání středního zdravotnického personálu: Studentský zdravotní ústav,  INES s r.o., agentura Ing. J. Neumann    
 • Lektor rekvalifikačních kurzů: Vzdělávací společností EDOST s r.o.; Step by step ČR, o.s.; MAVO s r.o.  
  Výzkumník: Psychologický ústav Akademie věd ČR  

                                                                                                        více na www.Linkedin.com/in/celikovsky                

Vzdělání

 • Státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie na FF UK. Rozsah 5 let.
 • Ministerstvem zdravotnictví akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii 
      – rozsah 4 roky, cca 600 hodin,IGT.
 • Psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo 
      – rozsah 4 roky, 1014hod, ČAPZT.
 • Následné postgraduální vzdělávání v gestalt psychoterapii, IVGT.
 • Supervizní výcvik v gestalt modalitě, IVGT.         

                                                
Nezávislé honocení pacienty
: www.znamylekar.cz