Aktuality

Co je u nás nového

Seminář o duševní hygieně pro učitele celé školy

Minulý týden naši úžasní lektoři - Anna Jelínková, Katka Vavrošová, Tomas Klumpar a Kristina Sarisová - provedli 60 učitelů základní školy v Kladně seminářem o duševní hygieně, kterou je velmi dobré si opakovaně připomínat, protože na ni nezbývá často prostor (což se...

číst více

V čem je psychoterapie užitečná?

Mgr. Bc. Kristina Sarisova Přestože je v posledních letech zřetelná snaha o destigmatizaci mýtů o duševním zdraví, psychoterapii stále obestírá mnoho předsudků, které jsou v různé intenzitě zakořeněny napříč celou společností. Někteří tuto možnost řešení své situace,...

číst více

Články Kristiny Sarisové

Rozhovor pro rozhlas Kristina Sarisová: Zvyknout si na samotu jde až překvapivě snadno, pak je těžké se single života vzdát Proč někteří nemohou žít spolu ani bez sebe? Je možné se i ve spokojeném vztahu zamilovat do někoho jiného? V čem je pro singles těžké se omezit...

číst více

Práce a jednání s klientem v krizi pro MFF UK

POUZE PRO ZÁJEMCE KONTAKTOVANÉ KATEDROU DIDAKTIKY FYZIKY MFF UK Datum: 24.1. 2020 Intro: S krizí se může potkat kdokoli z nás - dítě i dospělý. Již jste se setkali s někým v krizi? Běžné postupy nefungovaly? Racionální důvody byly odmítnuty? Zaskočilo Vás to? Bojíte...

číst více

Pro veřejnost: Úzkostná porucha a jak s ní pracovat

Datum: 26.1.2020 Vypisujeme pro širokou veřejnost kurz o úzkostné poruše, panických stavech, strachu a ODVAZE toto vše překonávat.   Kurz je protkán mnoha příměry a příběhy, které mají vysvětlit, co se děje a co pomáhá.   Jsme psychologové a denně "léčíme" lidi s...

číst více

Supervize pro školní psychology ve školním roce 2019/20

Ve školním roce 2019/2020 v našem centru opět nabízíme supervize pro školní psychology . Naši nabídku v tuto chvíli využívají školní psychologové z cca 30 škol. Supervize jsou u nás možné ve dvou formách: Skupinová - dvě polouzavřené skupiny. Každá skupina pro max. 6...

číst více

Rozvojová sebezkušenostní skupina pro studenty

Přijměte pozvání do rozvojové sebezkušenostní skupiny pro zletilé studenty. Chcete více poznat sami sebe? Chcete lépe porozumět druhým? Chcete nahlédnout své starosti a problémy z jiných úhlů? Chcete poznat svoje kvality, potřeby a limity? Chcete se rozvíjet?...

číst více

Práce a jednání s klientem v krizi

Datum: 23.11.- 24.11. 2019 Vede: Mgr. Anna Vojtíšková – psycholog,  psychoterapeut, intervizor a  vedoucí týmu směny na Lince bezpečí. Na Lince bezpečí pracuje již 8 let. Pro koho: Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty - sociální...

číst více

LGBT klient v praxi školního psychologa

Datum: 10. 10. 2019  v čase 16:30-19.00 Vede: Mgr. Miroslav Šubrt – psycholog, psychoterapeut. Mentor v poradně S barvou ven - poradna pro gaye, lesby, bisexuální a trasgender osoby. Bývalý tajemník LGBT spolku Charlie při UK. Předsedá Společnosti pro mezioborová...

číst více

Přednáška o sebepoškozování

Mgr. Anna Vojtíšková přednášela na celostátní konferenci Cesta k sobě pořádané Českou asociací studentů psychologie. Měli-li byste zájem o podobné školení či workshop, ozvěte se na info@centrumhladina.cz Sebepoškozování jako cesta k sobě z pohledu krizové...

číst více

Supervize pro Náhradním rodinám

Děkujeme Náhradním rodinám o.p.s. za prohloubení spolupráce za účelem supervize pro pracovníky této organizace. Doposud jsme pro ně školili.  Hlavní dík jim patří za jejich práci na poli rozvoje pěstounské péče. www.nahradnimrodinam.cz Chcete-li se stát pěstounem:...

číst více
Share This