Bc. Hellen Holečková

Bc. Hellen Holečková

psychoterapeut, supervizor, videotrenér, lektor - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudovala obor psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné  době studuje magisterské studium obor Supervize a řízení ve zdravotnických a sociálních organizacích na FHS UK. Vzdělávání a seberozvojové aktivity k ní neoddělitelně patří, absolvovala Výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze, Postgraduální výcvik v Gestalt terapii ( I-GAT Praha), Supervizní výcvik v Gestalt modalitě, výcvik v telefonické krizové intervenci dětí a dospívajících, Výcvik ve videotréninku interakcí při SPIN, později specializace na práci ve školách a dále specializace na práci s rodinou, výcvik:  Vedení motivačních rozhovorů, Mediace pro pedagogické pracovníky, Specializační studium pro metodiky prevence, výcvik v Minimalizaci šikany a další.

Její více jak dvacetiletou psychoterapeutickou praxí se prolíná práce s dospělými, dospívajícími a dětmi, ať již formou individuální či skupinové práce, práce s jednotlivci, páry i rodinami.  Jako psychoterapeutka, školní psycholožka,  supervizorka, metodička prevence či lektorka se setkávala a setkává s tématy a problémy souvisejícími s  vývojem a dospíváním v rodinách a ve škole, provázení krizovými situacemi, ať již vztahovými či pracovními, pomáhá lidem při potížích se sebepřijetím, při hledání sexuální orientace a genderového ukotvení. V Centru Hladina poskytuje psychoterapii pro děti školního věku, dospívající, dospělé, páry a rodiny.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

tel: 777 227 031    mail: Holeckova@CentrumHladina.cz

Hodnocení Supervize do škol

Naše ŠPP /Školní poradenské pracoviště / velmi ocenilo zařazení mezi školy, které mohly využít pomoc či rady Supervize. Ukázalo se, že supervize funguje jako efektivní nástroj podpory ve školství.
Oceňujeme zvláště profesionální přístup paní Hellen Holečkové, která se snažila, ve vymezeném čase, /3 setkání/ pomoci nám pochopit a rozkrýt některé příklady z naší praxe. Pomohla nám hlavně v tom, že posílila naše profesní stránky, související s rozhodováním ve výchovných obtížích některých žáků.
Velice rádi bychom na spolupráci navázali i v příštím roce.

Mgr. Eva Jakubová

ředitelka, SOŠ a SOU Beroun - Hlinky

Ceník :

Individuální psychoterapie a poradenství, 50 minut    1400,-Kč
Rodinná psychoterapie a poradenství, 75 minut     2000,-Kč
Supervize individuální
1500,-Kč
Supervize skupinová2000,-Kč
Supervize skupinová2000,-Kč
Videotrénink interakcídle domluvy
Telefonická konzultace pouze pro stávající klienty, 15 minut  500,-Kč

Orientační pracovní doba:

Pondělí: dopoledne

Úterý: odpoledne

Středa: odpoledne

Čtvrtek: odpoledne

 

 

Uvedená pracovní doba je pouze orientační, zda máte s terapeutem průniky možných časů. Nemůžeme garantovat dostupnost všech termínů. Některé termíny jsou již dlouhodobě zabrány, zvláště  jedná-li se o pozdější hodiny.

Podmínky :

Objednání je oboustranně závazné. Objednáním vzniká smlouva o rezervaci času. Smlouva vzniká i ústní dohodou. Platbu za služby hradí klient na místě, či v případě online formy bezprostředně na zadaný účet spolu s variabilním symbolem.

Možnost zrušit domluvené sezení bezplatně je 48 hodin dopředu. Při pozdějším zrušení termínu musí klient uhradit sezení v plné výši.

Centrum Hladina není zdravotnické zařízení, není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Poskytovatelé služeb nemají povinnost vést o klientech dokumentaci a poskytovat záznamy o klientech jiným institucím ke kontrole. Důvěrnost a anonymita klientů vně centra je plně zachována.