Bc. Hellen Holečková

Bc. Hellen Holečková

psychoterapeut, supervizor, videotrenér, lektor - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudovala obor psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné  době studuje magisterské studium obor Supervize a řízení ve zdravotnických a sociálních organizacích na FHS UK. Vzdělávání a seberozvojvé aktivity k ní neoddělitelně patří, absolvovala Výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze, Postgraduální výcvik v Gestalt terapii ( I-GAT Praha), Supervizní výcvik v Gestalt modalitě, výcvik v telefonické krizové intervenci dětí a dospívajících, Výcvik ve videotréninku interakcí při SPIN, později specializace na práci ve školách a dále specializace na práci s rodinou, výcvik:  Vedení motivačních rozhovorů, Mediace pro pedagogické pracovníky, Specializační studium pro metodiky prevence, výcvik v Minimalizaci šikany a další.

Její více jak dvacetiletou psychoterapeutickou praxí se prolíná práce s dospělými, dospívajícími a dětmi, ať již formou individuální či skupinové práce, práce s jednotlivci, páry i rodinami.  Jako psychoterapeutka, školní psycholožka,  supervizorka, metodička prevence či lektorka se setkávala a setkává s tématy a problémy souvisejícími s  vývojem a dospíváním v rodinách a ve škole, provázení krizovými situacemi, ať již vztahovými či pracovními, pomáhá lidem při potížích se sebepřijetím, při hledání sexuální orientace a genderového ukotvení. V Centru Hladina poskytuje psychoterapii pro děti školního věku, dospívající, dospělé, páry a rodiny.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Holeckova@CentrumHladina.cz