Mgr. et Mgr. Karel Straka

Mgr. et Mgr. Karel Straka

psycholog, poradenství pro dospělé

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a právo na PF UK v Praze. Je frekventantem psychoterapeutického Výcviku integrace v psychoterapii. Absolvoval kurzy a výcviky: Kompletní krizová intervence, Komunikace s oběťmi trestných činů, Relaxace a techniky práce s tělem a stresem. Od roku 2017 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent, vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako psycholog multidisciplinárního Týmu včasné intervence podporuje klienty s duševním onemocněním formou individualizované krizové intervence, psychoedukace a psychologického poradenství. Pro zaměstnance New York University in Prague lektoroval workshopy na témata osobního rozvoje: psychohygiena, sebekontrola, asertivita a další. Profesní zkušenosti si dále rozšiřoval formou praxí a stáží v Národním ústavu duševního zdraví, v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, v krizovém centru RIAPS a v SOS Centru Diakonie. Dlouhodobě také působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zaměřuje se na podporu a pomoc VŠ studentům a dospělým s problémy v mezilidských vztazích a osobním životě – témata sebedůvěry, zvládání stresu, úzkostí, depresí, rovnováhy osobního a pracovního života a další. Pomáhá klientům odstraňovat překážky jejich růstu a dosahovat životní spokojenosti. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Straka@CentrumHladina.cz