Mgr. et Mgr. Karel Straka

Mgr. et Mgr. Karel Straka

psycholog, poradenství pro dospělé

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a právo na PF UK v Praze. Je frekventantem psychoterapeutického Výcviku integrace v psychoterapii. Absolvoval kurzy a výcviky: Kompletní krizová intervence, Komunikace s oběťmi trestných činů, Relaxace a techniky práce s tělem a stresem. Od roku 2017 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent, vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako psycholog multidisciplinárního Týmu včasné intervence podporuje klienty s duševním onemocněním formou individualizované krizové intervence, psychoedukace a psychologického poradenství. Pro zaměstnance New York University in Prague lektoroval workshopy na témata osobního rozvoje: psychohygiena, sebekontrola, asertivita a další. Profesní zkušenosti si dále rozšiřoval formou praxí a stáží v Národním ústavu duševního zdraví, v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, v krizovém centru RIAPS a v SOS Centru Diakonie. Dlouhodobě také působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zaměřuje se na podporu a pomoc VŠ studentům a dospělým s problémy v mezilidských vztazích a osobním životě – témata sebedůvěry, zvládání stresu, úzkostí, depresí, rovnováhy osobního a pracovního života a další. Pomáhá klientům odstraňovat překážky jejich růstu a dosahovat životní spokojenosti. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Straka@CentrumHladina.cz

Ceník:

Individuální psychoterapie a poradenství, 50 minut    1200,-Kč
Rodinná psychoterapie a poradenství, 75 minut     1800,-Kč
Individuální psychoterapie a poradenství v angličtině 🇬🇧 , 50 minut1400,-Kč
Telefonická konzultace pouze pro stávající klienty, 15 minut  500,-Kč

Orientační pracovní doba:

Pondělí: odpoledne

Středa: dopoledne

Pátek: dopoledne

 

Uvedená pracovní doba je pouze orientační, zda máte s terapeutem průniky možných časů. Nemůžeme garantovat dostupnost všech termínů. Některé termíny jsou již dlouhodobě zabrány, zvláště  jedná-li se o pozdější hodiny.

Podmínky :

Objednání je oboustranně závazné. Objednáním vzniká smlouva o rezervaci času. Smlouva vzniká i ústní dohodou. Platbu za služby hradí klient na místě, či v případě online formy bezprostředně na zadaný účet spolu s variabilním symbolem.

Možnost zrušit domluvené sezení bezplatně je 48 hodin dopředu. Při pozdějším zrušení termínu musí klient uhradit sezení v plné výši.

Centrum Hladina není zdravotnické zařízení, není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Poskytovatelé služeb nemají povinnost vést o klientech dokumentaci a poskytovat záznamy o klientech jiným institucím ke kontrole. Důvěrnost a anonymita klientů vně centra je plně zachována.