Mgr. Anna Vojtíšková přednášela na celostátní konferenci Cesta k sobě pořádané Českou asociací studentů psychologie. Měli-li byste zájem o podobné školení či workshop, ozvěte se na info@centrumhladina.cz

Sebepoškozování jako cesta k sobě z pohledu krizové interventky
„Řežu se a nikdo to neví“
„Dneska jsem se zase pořezala, je to jediný okamžik, kdy něco cítím“
„Vím, že řezání je špatné, ale já si tím tolik ulevím“

Lidé někdy nevědí, jak reagovat na takovéto věty. Na Lince bezpečí je sebepoškozování téma v průměru 2 hovorů za den. Linka bezpečí je krizová linka pro děti a studenty, která má non-stop provoz. Je anonymní, volající tak mohou mluvit o myšlenkách, pocitech, které se těžkopopisují někomu, koho znají.

Sebepoškozování je proces, který vede ke zranění vlastního těla. Motivace k ublížení si je v potřebě vyrovnat se s psychickou bolestí, s náročnou životní situací a tím získat pocit rovnováhy. Sebepoškozování tedy není konáno se záměrem ukončit život. Na Lince bezpečí s volajícími mluvíme otevřeně. Klienti tak mohou tak zažít pocit pochopení a podpory. Můžeme společně začít hledat řešení v situacích, které se mohou jevit jako bezvýchodné a klienti v nich jsou často ztraceni. Právě sebepoškozování je pro ně způsob, jak zůstat v kontaktu sám se sebou. Na Lince bezpečí je neodsuzujeme, neříkáme, že to je špatné, to volající často vědí sami. Snažíme se jim otevřít možnosti, jak docílit toho, že své tělo, myšlenky a emoce budou dobře vnímat a ventilovat, aniž by si museli ubližovat.

Pohled na klienty, kteří se sebepoškozují a práce s nimi v rámci telefonické krizové
intervence (workshop)

Každý hovor na krizové lince je jedinečný, neexistuje manuál, který bychom mohli používat. Každý klient potřebuje něco jiného, reaguje jinak na různé způsoby vedení hovoru. Proto neočekávejte vypracovaný podrobný návod, jak správně vést hovor s klientem na téma sebepoškozování. Můžete však očekávat inspiraci, dozvíte se hlavní zásady, které je dobré mít na paměti. Dozvíte se, jaké jsou rozdíly ve vedení hovorů, pokud se klient akutně sebepoškozuje, pokud má chuť si ublížit, pokud sebepoškozování řeší dlouhodobě anebo pokud klient řeší jinou osobu, která se sebepoškozuje.

Během tohoto workshopu se dozvíte, jak se sebepoškozováním pracujeme na Lince bezpečí. Dostanete možnost zkusit zažít na vlastní kůži hovor s tematikou sebepoškozování. Budeme se bavit o tom, jak se postarat o klienta, který si chce ublížit, a my jsme s ním v kontaktu přes telefon. Budeme hledat způsoby, jak se v takových hovorech postarat o sebe. Budeme zkoušet, zažívat a sdílet zkušenosti.

Share This