Když učit zážitkovou pedagogiku tak jedině ZÁŽITKEM!
Zdárně jsme ukončili projekt s Wachumba „Zážitková pedagogika“ podpořený programem Erasmus+ a NIVAM. Školili jsme táborové vedoucí. Díky za skvělou mezinárodní spolupráci.
Může jít o obrázek text

Projekt: „Zážitková pedagogika“ podpořený programem Erasmus+
Klíčová akce: Partnerství pro spolupráci a výměnu zkušeností
Typ akce: Partnerství malého rozsahu v oblasti mládeže
Partner projektu: Centrum Hladina, z.ú.
Ve spolupráci s koordinátorem projektu: WACHUMBA ck, s.r.o.

Cíle projektu
Projektem chceme poskytnout příležitost a rozšířit nabídku neformálního vzdělávání pro
mladé lidi jako alternativu smysluplného trávení volného času s možností kariérního růstu a
také podpořit digitální vzdělávání prostřednictvím online vzdělávacího portálu. Prioritou
projektu je budování kapacit pracovníků s mládeží v rámci online i off-line postupů a
zkvalitnění práce a postupů partnerských organizací.

Aktivity projektu:
V rámci předkládaného projektu budeme realizovat následující aktivity:
1. Nadnárodní projektové setkání
2.Vytvoření vzdělávacího programu (11 modulů)
3.Vytvoření společné metodiky (zážitková pedagogika)
4.Vytvoření online vzdělávacího portálu
5.Realizace školení
6.Zajištění překladu vytvořené metodiky
7.Multiplikační akce (konference)
Dopad projektu:
Vzdělávacím programem chceme rozvíjet dovednosti, kompetence a uplatnitelnost na trhu
práce u cílové skupiny – mládeže, a zároveň budovat kapacity lektorů zúčastněných
organizací projektu. Cílem je rozvíjet kompetence a dovednosti mladých lidí v oblasti tvorby
programů, vedení zážitkových pobytů a celkové práce s mládeží. Hmatatelným výsledkem
projektu bude metodika a navazující vzdělávací program.

 

Share This