Mgr. Alžběta Uhlíková

Mgr. Alžběta Uhlíková

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé - pouze ONLINE

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze.  Prošla kompletním výcvikem v krizové intervenci. Ve své práci má ráda rozmanitost cílových skupin klientů. V pracovní pozici školní psycholožky na gymnáziu a ZŠ  nabízí psychologickou pomoc dětem, rodičům a pedagogům; pracovala v oboru lidských zdrojů, lektorovala na VŠ a ZŠ témata jak uspět ve výběrovém řízení a motivace, jako lektor primární prevence sociálně patologických jevů provázela náctileté sebepoznávacími technikami zaměřenými na osobnostně – sociální rozvoj,  zvědomění a posílení vlastních hodnot, sebeprezentaci. V rámci praxí působila v krizovém centru RIAPS, SOS centru Diakonie ČCE, u Policie ČR a také v poradenské společnosti QED Group, kde se zabývala tématem emoční inteligence.

Ve svých konzultacích využívá pozitivní přístup zaměřený na hledání nových cest, možností a řešení. Provází klienty tématy, jako jsou: krizové životní situace (závažné onemocnění blízké osoby, rozpad vztahů, dítě v těžké životní situaci), rozvoj emoční inteligence, školní ne/prospěch, strachy, úzkosti a další. V Centru Hladina poskytuje online psychologické poradenství pro děti od 12let, dospívající a dospělé.

Pracoviště: online

mail: Alzbeta.Uhlikova@CentrumHladina.cz