Ve školním roce 2019/2020 v našem centru opět nabízíme supervize pro školní psychology .

Naši nabídku v tuto chvíli využívají školní psychologové z cca 30 škol.

Supervize jsou u nás možné ve dvou formách:

Skupinová – dvě polouzavřené skupiny. Každá skupina pro max. 6 účastníků cca 1x za měsíc s časovou dotací 2,5 hodiny, vede Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská. Fakturace škole je možná. Lucie je schválená jako poskytovatel supervize Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a  Národního ústavu pro vzdělávání (NUV).

Individuální – vedou Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská a PhDr. Vít Čelikovský. Ceny viz Podmínky.

Máte zájem? Napište nám na info@centrumhladina.cz

 

Share This