Time line

Co děláme v průběhu času

 

Časová osa

Školíme na téma sebepoškozování

Anna Jelínková se svými zkušenostmi z Linky bezpečí školí učitele ZŠ na téma sebepoškozování u děltí.

Školíme studenty Open Gate
Školíme studenty Open Gate

Lucie Čelikovská školí na Open Gate School zna jejich #NoTabooConference , Vedla dva interaktivní workshopy na téma: Co by na to řeklo tělo? Tělo jako mapa psychického i fyzického zdraví. A jak tuto vnitřní navigaci neztratit?

Školíme na MFF UK na téma Základy krizové intervence
Školíme na MFF UK na téma Základy krizové intervence

Školíme studenty a učitele Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kurz na téma Základy krizové intervence. Anna Jelínková, Lucie Čelikovská.

Supervize pro Centrum podpůrné léčby Thomayerovy nemocnice
Supervize pro Centrum podpůrné léčby Thomayerovy nemocnice

I v tomto roce běží supervize pro dobrovolníky i celý tým Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice.

Moderujeme setkání neziskových organizací

Vítek Čelikovský moderoval  setkání Otevřené skupiny neziskových organizací pracujících s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Téma: psychiatrické onemocnění v rodině. Za podpory Linky bezpečí a Diakonie.

Supervidujeme týmy pegagogů soukromé ZŠ da Vinci
Supervidujeme týmy pegagogů soukromé ZŠ da Vinci

Navázali jsme spolupráci a vedeme týmové supervize pro týmy pegagogů soukromé ZŠ da Vinci

Školíme pro Asociaci vysokoškolských poradců na téma Základy krizové intervence.
Školíme pro Asociaci vysokoškolských poradců na téma Základy krizové intervence.

Školíme pro Asociaci vysokoškolských poradců kurz na téma Základy krizové intervence. Anna Jelínková Lucie Čelikovská. CIPS ČVUT ELSA, Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Přednášíme na VŠCHT
Přednášíme na VŠCHT

Přednášíme pro studenty VŠCHT mix témat psychohygiena, motivace, neurologické zákonitosti paměti, postupy učení.

Publikujeme v celostáním časopise
Publikujeme v celostáním časopise

Další „náš“ článek v médiích Týden 46/19 „Mladí a vystresovaní“ vznikl za spolupráce s vysokoškolskými poradnami.

Podporujeme dobrovolníky pracující s ohroženou mládeží
Podporujeme dobrovolníky pracující s ohroženou mládeží

Lucie Čelikovská darovala workshop „jak nevyhořet“ pro dobrovolníky Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. jako nehmotný dar této organizaci.

Vedeme bioenergetická cvičení pro psychoterapeutický výcvik

O víkendu Vítek Čelikovský vedl bioenergetická cvičení pro účastníky akreditovaného psychoterapeutického výcviku Bodyterapie Čapzt (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo)

Školíme na 2.Lékařské fakultě UK
Školíme na 2.Lékařské fakultě UK

Anna Jelínková (Vojtíšková) nás reprezentovala na panelové diskusi mezinárodního sdružení studentů medicíny 2. LF UK IFMSA CZ v rámci Světového dne duševního zdraví 2019 s tématem prevence sebevražd.

Přednášíme na konferenci Asociace vysokoškolských poradců

Vít Čelikovský přednášel na konferenci PŘESAH(y) vysokoškolského poradenství na téma „Úzkost v životě VŠ studenta“ a „Síťování poradenských služeb v místní komunitě“.

Grilování s Latou k oslavě 25. výročí

Jako dlouholetí spolupracovníci a podporovatelé Laty se účastníme jubilejní oslavy. Více.

Práce s pískovištěm kurz pro pracovníky SVP Slaný

Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště. Více.

7. Mezioborové lokální setkání v ÚMČ Praha 6

Mezioborové lokální setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny v lokalitě MČ Praha 6.

Share This