Time line

Co děláme v průběhu času

 

Časová osa

26.1.2019

Školíme školní psychology

Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště pro školní psychology 26.1.-.27.1.2019. Více.

14.12.2018

Lucie Čelikovská supervizor NIDV

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská se stala supervizorem uznaným Národním institutem pro další vzdělávání.

4.12.2018

Účastníme se semináře MPSV

Krajský seminář k síťování v hlavním městě Praha „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“. Na tomto projetu jsme se minulé dva roky účastnili proškolením všech pracovníků.

30.11.2018

Organizujeme setkání psychologů

Organizovali jsme dvacetileté výročí akce pro psychology, kterou jsme kdysi zakládali.  Účasten byl i vedoucí katedry psychologie FFUK. Více.

29.11.2018

Školíme pedagogy

"Psychické obtíže dětí ve věku základní školy" interaktivní přednáška pro pedagogický sbor ZŠ Charlotty Masarykové, Velká Chuchle. Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská a Mgr. Anna Vojtíšková.

29.11.2018

Účastníme se setkání NNO

Účastníme se setkání Otevřené skupiny NNO pracujících s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Téma: Spolupráce NNO, OSPOD a škol. Organizoval Barevný svět dětí.

28.11.2018

Supervize pro Sociální služby Praha 9, z. ú.

Supervidujeme pro Sociální služby Praha 9, z. ú. členy týmu Denního stacionáře Hejnická. Domluvena pravidelná spolupráce. Více.

19.11.2018

Školíme učitele a asistenty

Tandemová spolupráce učitele s asistentem v prostředí inkluzivního vzdělávání 19.11.2018 školila Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská pro Nová škola o.p.s. Více.

16.11.2018

Navázání spolupráce s Oddělením péče o děti a rodinu Prahy 6

Navázání spolupráce s Oddělením péče o děti a rodinu Odboru sociálních věcí Prahy 6. Více.

15.11.2018

Setkání v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 6

Účastníme se 5. Mezioborového lokálního setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny, organizuje MPSV. Více.

12.11.2018

Supervize pro Pečovatelskou službu

Odboru sociálních věcí a školství Městské části Praha 20- Počernice. Domluvena pravidelná spolupráce. Více.

10.11.2018

Přednášíme o psychosomatice

Přednáška PhDr. Víta Čelikovského v rámci několikadenního festivalu Den pro dno (pánevní). Více.

15.10.2018

Týmová supervize pro celou školu

Realizujeme týmovou supervizi pro celý pedagogický sbor.

14.10.2018

Supervidujeme školní psychology

I v tomto školním roce opět každý měsíc supervidujeme školní psychology, v tuto chvíli cca z  20 škol. Více.

11.9.2018

Supervize oddělení Thomayerovy nemocnice

Pravidelná týmová supervize pro celé oddělení Thomayerovy nemocnice LÉKOŘICE - CENTRUM PODPŮRNÉ PÉČE. Každé 3 měsíce.

6.9.2018

Supervidujeme oddělení OSPOD

Supervidujeme Sociální odbor včetně Orgánu Sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), dlouhodobá spolupráce co cca 2 měsíce.

26.5.2018

Supervidujeme pracovníky LATA z.ú.

Individuální supervize pro pracovníky LATA z.ú.

27.2.2018

Organizujeme Mezioborové lokální setkání aktérů sítě pro ohrožené děti

Mezioborové lokální setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny v MČ Praha 6 u nás v Hladině. Více.

12.2.2018

Supervize dobrovolníků Nová škola o.p.s.

v rámci projektu „Společně v knihovně“.

8.1.2018

Supervize lektorů primární prevence PROSPE 

Pokračování několikaleté supervize lektorů primární prevence, intervenčních programů a terapeutické skupiny PROSPE.
Share This