Time line

Co děláme v průběhu času

 

Časová osa

1.9.2020

Školíme 60 učitelů základní školy v Kladně, seminář o duševní hygieně

Školíme 60 učitelů základní školy v Kladně, seminář o duševní hygieně

10.3.2020

Školíme studenty Ergoterapie na 1.LF UK

Školíme studenty Ergoterapie na 1.LF UK

30.1.2020

Školíme na téma sebepoškozování

Anna Jelínková se svými zkušenostmi z Linky bezpečí školí učitele ZŠ na téma sebepoškozování u děltí.

28.1.2020

Školíme studenty Open Gate

Školíme studenty Open Gate

Lucie Čelikovská školí na Open Gate School zna jejich #NoTabooConference , Vedla dva interaktivní workshopy na téma: Co by na to řeklo tělo? Tělo jako mapa psychického i fyzického zdraví. A jak tuto vnitřní navigaci neztratit?

24.1.2020

Školíme na MFF UK na téma Základy krizové intervence

Školíme na MFF UK na téma Základy krizové intervence

Školíme studenty a učitele Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kurz na téma Základy krizové intervence. Anna Jelínková, Lucie Čelikovská.

12.1.2020

Supervize pro Centrum podpůrné léčby Thomayerovy nemocnice

Supervize pro Centrum podpůrné léčby Thomayerovy nemocnice

I v tomto roce běží supervize pro dobrovolníky i celý tým Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice.

5.12.2019

Moderujeme setkání neziskových organizací

Vítek Čelikovský moderoval  setkání Otevřené skupiny neziskových organizací pracujících s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Téma: psychiatrické onemocnění v rodině. Za podpory Linky bezpečí a Diakonie.

1.12.2019

Supervidujeme týmy pegagogů soukromé ZŠ da Vinci

Supervidujeme týmy pegagogů soukromé ZŠ da Vinci

Navázali jsme spolupráci a vedeme týmové supervize pro týmy pegagogů soukromé ZŠ da Vinci

25.11.2019

Školíme pro Asociaci vysokoškolských poradců na téma Základy krizové intervence.

Školíme pro Asociaci vysokoškolských poradců na téma Základy krizové intervence.

Školíme pro Asociaci vysokoškolských poradců kurz na téma Základy krizové intervence. Anna Jelínková Lucie ČelikovskáCIPS ČVUT ELSA, Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

23.11.2019

Školíme kurz Práce a jednání s klientem v krizi

Školíme kurz Práce a jednání s klientem v krizi

17.11.2019

Přednášíme na VŠCHT

Přednášíme na VŠCHT

Přednášíme pro studenty VŠCHT mix témat psychohygiena, motivace, neurologické zákonitosti paměti, postupy učení.

4.11.2019

Publikujeme v celostáním časopise

Publikujeme v celostáním časopise

Další „náš“ článek v médiích Týden 46/19 „Mladí a vystresovaní“ vznikl za spolupráce s vysokoškolskými poradnami.

25.10.2019

Podporujeme dobrovolníky pracující s ohroženou mládeží

Podporujeme dobrovolníky pracující s ohroženou mládeží

Lucie Čelikovská darovala workshop „jak nevyhořet“ pro dobrovolníky Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. jako nehmotný dar této organizaci.

24.10.2019

Vedeme bioenergetická cvičení pro psychoterapeutický výcvik

O víkendu Vítek Čelikovský vedl bioenergetická cvičení pro účastníky akreditovaného psychoterapeutického výcviku Bodyterapie Čapzt (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo)

24.10.2019

Školíme na 2.Lékařské fakultě UK

Školíme na 2.Lékařské fakultě UK

Anna Jelínková (Vojtíšková) nás reprezentovala na panelové diskusi mezinárodního sdružení studentů medicíny 2. LF UK IFMSA CZ v rámci Světového dne duševního zdraví 2019 s tématem prevence sebevražd.

14.6.2019

Školíme o supervizi na setkání ředitelů ZŠ Prahy 6

13.6.2019

Přednášíme na konferenci Asociace vysokoškolských poradců

Vít Čelikovský přednášel na konferenci PŘESAH(y) vysokoškolského poradenství na téma „Úzkost v životě VŠ studenta“ a „Síťování poradenských služeb v místní komunitě“. Více.

23.5.2019

Grilování s Latou k oslavě 25. výročí

Jako dlouholetí spolupracovníci a podporovatelé Laty se účastníme jubilejní oslavy. Více.

9.5.2019

Práce s pískovištěm kurz pro pracovníky SVP Slaný

Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště. Více.

23.4.2019

7. Mezioborové lokální setkání v ÚMČ Praha 6

Mezioborové lokální setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny v lokalitě MČ Praha 6.

Share This